​Klinikkens historie

Klinik for Fysioterapi er startet som en af de første klinikker i Danmark.​

I Juelsminde blev der i 1898 bygget et badehotel. Dette blev i 1919 købt af fysioterapeut J.A. Svendsen, som her startede et kursted, Juelsminde Kuranstalt. Her var der Fysioterapi klinik for de kurgæster, der kom for kurophold med behandling, men også for lokal befolkningen fra Juelsminde og omegn.

På daværende tidspunkt var navnet fysioterapeut ikke opfundet, men man blev kaldt massør/massøge. Klinikkerne blev kaldt Lysbadeanstalter. Dette skyldtes, at der i fagets morgen eller start var andre behandlingsmuligheder, end de brugte i dag. Der var medicinske bade så som styrkende saltbade, afslappende fyrrenålsbade, hjertestyrkende kulsyrebade med flere. Desuden var der kulbuelyset, eller finsen lyset, som det også blev kaldt. Dette var oprindeligt tiltænkt tuberkulosepatienter på Finseninstituttet, men man fandt ud af, hvor godt det var for immunforsvaret og det blev brugt på klinikker og alle hospitaler. Desuden havde man lyskasser, en stor kasse man sad i med varme infrarøde pærer hele vejen rundt om kroppen, og hvor kun hovedet stak ovenfor kassen, for ikke at få det overophedet. Desuden kunne man derved holde øje med patienten, og se om varmen blev for voldsom. Navnet lysbadeanstalt kommer fra disse lysbade og medicinske karbade.​

Der var varme pakninger, uldtæpper der blev vredet op i meget varmt vand, og kolde pakninger, hvor man efter en generel opvarmning af kroppen blev pakket ind i iskolde våde lagner og derefter i mange lag uldtæpper. En rigtig afslappende behandling. Alle disse behandlinger og mange flere fandtes selvfølgelig på Kuranstalten. Desuden var de "gamle" massører eksperter i massage, om det var en lokal behandling eller en fuldkropsmassage, der kunne få selv den mest anspændte til at slappe af. Mange af disse behandlingsformer var fortrinlige, men er i dag erstattet af andre typer behandling.​

Kuranstalten blev efterhånden i daglig omtale kaldet Kuren. Senere blev det officielle navn ændret til Kuren, da ordet anstalt på et tidspunkt fik en anden "klang" eller betydning end den oprindelige.
J.A. Svendsen startede i 1920 Klinik for Fysioterapi. I midten af 1940erne kom J. A. Svendsens datter og svigersøn, Hilde og Christian Bunken, som også begge var fysioterapeuter og drev fysioterapi klinik i Århus for at hjælpe til. På grund af øget travlhed blev der blev der brug for flere hænder. J.A. Svendsens søn og svigerdatter, Carl og Ruth Svendsen kom nogle år senere fra Køge, hvor de drev fysioterapiklinik, idet de også begge var fysioterapeuter.

I 1976 startede 3. generation af fysioterapeuter arbejdet på Kuren og i klinikken, idet Hilde og Christian Bunkens 2 døtre, som også var uddannede fysioterapeuter, Inge Bunken Aalstrup og Kirsten Præstiin kom "hjem" til Juelsminde.

Kuren blev i 1992 solgt til Juelsminde kommune, men fysioterapien blev i de gamle lokaler "herrebadet og "damebadet" frem til 1996. På det tidspunkt blev Kuren bygget om til lejligheder og derfor blev klinikken bygget på nuværende adresse Odelsgade 66, og fik navnet som vi kender i dag Klinik for Fysioterapi.

Fra Oktober 2013 blev ejerskabet overdraget til de to fysioterapueter Torben B. Hansen og Martin Dahl Nielsen. Begge Fysioterapeuter har gennem flere år være tilknyttet klinikken før klinikejerskabet.

Kontakt Klinik For Fysioterapi Juelsminde 

Odelsgade 66, 7130 Juelsminde

CVR: 35060545

Klinik For Fysioterapi Juelsminde I/S
Odelsgade 66
7130 Juelsminde
Telefon.: 75 69 32 99
CVR: 35060545
info@juelsmindefys.dk